Kalender

4 MAJ 2018 World Muscle Society - Kongress (maraton möte) Mendoza, Argentina

Mendoza och Argentina blir platsen där vi har nästa "marathonmöte" tillika programläggningsmöte. Vi ser fram mot ännu en helg där vi tillsammans med WMS vetenskapliga kommitté ställer samman programmet för 2018 års kongress.

15 MAJ 2018 HECON Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm

Nordic Infucare och Dexcom bjuder in diabetesläkare att delta i denna hälsoekonomiska kurs. Kursen syftar till att se de hälsoekonomiska fördelarna som finns genom att nyttja den senaste tekniken inom området. Kursdeltagare från alla våra nordiska länder är inbjudna.

30 AUG 2018 Teknikkkurs – Diabetes typ 1 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm

Det blir ytterligare en kurs i Stockholm. Utvecklingen går snabbt för de tekniska hjälpmedel som finns för personer med diabetes. Vi avslutar årets kurs i Stockholm där personal på sjukhusen runt om i landet får chans att delta i denna tvådagars kurs där det ges utbildning inom den senaste tekniken av hjälpmedel för personer med diabetes.

30 JAN 2019 Endokrindagarna Umeå

Endokrindagarna kommer att dra sig norr ut för 3 intressanta konferensdagar i Umeå. Mer information om mötet kommer.

13 MAR 2019 SFD Vårmöte 2019 Stockholm City Conference Centre

I mars kommer Svensk Förening för Diabetologi, SFD, denna gång att ha sitt årliga vårmöte.
805