Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

Endokrindagarna

Endokrindagarna gick av stapeln på Norrlands Nation i Uppsala.
I lärdomens och den eviga ungdomens stad erbjöds tre dagar fyllda med intressanta föreläsningar av forskare och kliniker från både Sverige och Europa, fria föredrag och postrar. Vi hade ”all time high” både med deltagarantal (ca 300), utställande företag och inskickade abstract. Vi på MeaConsulting är mycket stolta över det fortsatta förtroendet till samarbete med Endokrinologföreningen och tillsammans skapa lyckade möten.
804