Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

SFD och Svensk förening för Psykiatri Höstmöte

Svensk Förening för Diabetologi, Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges kommuner och Landsting stod denna gång värd och bjöd för andra gången in till ett höstmöte.
Mötet förmedlade kunskap och konkreta arbetsmetoder som underlättar vård och behandling ur ett helhetsperspektiv. Vi har mycket att lära av varandra! Under dessa två dagar fanns chans att lyssna till flera parallella spår och föreläsningar.
804