Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

Endokrindagarna

Svensk Förening för Endokrinologi hade denna gång sitt möte i Umeå 30 januari -1 februari
Konferensen lockade över 250 deltagare och 25 utställare. Under dagarna bjöds det på intressanta föreläsningar, parallella spår och en dag riktad specifikt till sköterskor inom området. En högtidsföreläsning med anslutande mingel på Rådhuset och en middag med storband på P5 krönte konferensen.
804