Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

Digitalt Nationellt Diabetesmöte

Digital Nationellt Diabetesmöte - Vi kör live från studio på Svenska Mässan!
Det första av två möten för att uppmärksamma insulinets 100 årsjubileum! Detta Nationellt Diabetesmöte sändes live från vår studio på Svenska Mässan. Ett utav två unika nationella diabetesmöten, ett avstamp inför Diabetesforum senare i december och för att uppmärksamma att 2021 har insulinet 100-årsjubileum. MeaConsulting hade åter fått förtroendet att handha helheten såsom projektledning, sponsorer, teknik marknadsföring och ekonomi. Detta samarbete gör vi med glädje tillsammans med Svensk Förening för Diabetologi som stod värd för detta första digitala nationella möte.
804