Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

SFD Vårmöte 2023!

Svensk Förening för Diabetologi hade i år, i egen regi sitt möte i Karlstad.
Efter pandemier och olika mötesformer genomförde SFD åter ett eget vårmöte. Här bjöds på plenumföreläsningar med keynote speakers, parallella sessioner, företagssymposier, utställning och postersessioner och mycket mer. En mycket välbesökt välkomstmottagningen som startade på Sandgrund och Lars Lerins utställning och efterföljdes sen med mat, dryck och mingel på Värmlands museum.
804