Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

SFSD Symposium

Diabetesvård med utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin.
Under detta tvådagarssymposium i Uppsala bjöds på vetenskapligt program både i plenum och som workshops. Det gavs möjlighet att på plats åter träffa kollegor, knyta nya kontakter och starta upp nya samarbeten. Det var en stor uppslutning från Sveriges diabetessjuksköterskor, samt sjuksköterskor med diabetesintresse. Ihop med alla viktiga företag inom orådet, som finns representerade på plats, var det två mycket givande dagar där det även fanns chans att umgås i samband med en mycket trevliga symposiemiddag där även föreningens 40-årsjubileum firades med pompa och ståt på restaurang Hyllan i saluhallen.
804