Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

Endokrindagarna 2023

Vid tre riktigt varma försommardagar genomfördes denna så intressanta och lärorika konferens inom klinisk endokrinologi
Vi gästades av föreläsare från Sverige, Europa och USA, det var fria föredrag, postersessioner och inte minst det mycket populära sjuksköterskespår med specifik inriktning mot sjuksköterskors arbete. På Endokrindagarna träffades kollegor för att utbyta erfarenheter, dra upp planer för framtida forskningssamarbeten och diskutera hur vi kan hjälpas åt att ytterligare förbättra vården för våra patienter och inte minst att ta del av en stor utställning där vi möter representanter från läkemedelsindustrin inom området. En mycket välbesökt och lyckad konferens i sommarfina Gävle!
804