Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

SFD Höstmöte och NDR (Nordiska diabetes registret)

SFD hade denna gång sitt höstmöte i Göteborg på Clarion Post Hotel.
Under dagarna två förelästes det tex om både utveckling och påverkan av hjärnan ur ett diabetes perspektiv. Data och patientregister, vad säger juridiken om användandet av dessa. Genetik, diagnostik och behandling av T2D hos tonåringar och unga vuxna och mycket mer. Mötet avslutades med en inspirerande föreläsning av Prof. Tadej Battelino, en av världens främsta forskare kring insulinpump och CGM. Därefter tog några av våra utställande företag vid med intressanta satellitsymposier. Vi var ca 250 deltagare och 17 utställande företag som tillsammans deltog och nätverkade vilket än en gång gjorde att vi fick ett mycket lyckat möte. För oss på MeaConsulting är det både inspirerande och utmanande att få vara med att ro i hamn dessa möten.
804