Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

AFTT Konferens

Den årliga konferensen för AFTT är nu genomförd. Under 2 dagar i Visby bjöds det på vickning av företaget Pre Greeting, plenumföreläsningar, debatter och parallella föreläsningar inom området "telefoni som tjänst". Konferensen lockade över 120 deltagare och i utställningen presenterade dem 15 företagen de senaste i ämnet.
804