Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

Insulinpumpbehandling med kolhydraträkning - barn och tonåringar

Ännu en insulinpumpkurs för barn och tonåringar. Denna gång även med CGM samt representation av ytterligare ett pumpföretag. Vi hade utmärkta lokaler för våra övningar på andra plan på Scandic Hotel Opalen. Även denna gång var kursen fullbokad innan anmälningstiden gått ut. Deltagare från hela landet deltog. Erfarenhetsutbyte och nya lärorika praktiska övningar visades av kursledarna. I samband med kaffe, luncher och middagar gavs man möjlighet att praktisera det man lärt sig under dagen
804