Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

World Muscle society programläggningsmöte

Detta år kommer WMS Congress att gå av stapeln i Brighton, England. Programmötet hölls på barnsjukhuset i London. Detta gjorde det enklare för inresande och vi sparade tid för resa och transfer. Vi arbetade intensivt fredag-söndag med att allokera dem 450 abstracten som inkommit. Återigen en toppnotering!
När vi lämnade London på söndag eftermiddag så hade alla abstract blivit allokerade, sessioner var byggda och moderatorer tillsatta. Även fellowship hade beslutats och programmet kunde presenteras i sin helhet innan hemfärd.
804