Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

AFTT Årlig konferens

Första konferensen under namnet AFTT (Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni). Mycket har hänt i föreningen under 2015 och detta var första konferensen i "nytt grepp".
Under två fantastiskt varma och soliga dagar i april hade vi abonnerat Högbo Brukshotell utanför Sandviken. Dem 150 deltagarna bjöds på plenumföreläsningar, parallella spår och fördjupningspass ledda av Jan Bylund. Den traditionsenliga middagen underhölls denna gång av Jamladies som värmde upp inför att Dj tog vid. Nu ser vi fram mot nästa konferens någonstans i vårt avlånga land.
804