Genomförda projekt

Genomförda projekt

Genomförda projekt


Tillbaka

34: Nordiska Kongressen i klinisk kemi

Denna 34:e nordiska kongress i klinisk kemi gick av stapeln på Svenska Mässan Congress den 16-19 september 2014. Kongressen attraherade över 630 deltagare, mestadels från dem nordiska länderna men även från Europa.
Målet var att samla alla professioner inom klinisk forskning för att mötas, diskutera och dela erfarenheter. Temat för kongressen var "Framtidens möjligheter och utmaningar inom klinisk kemi". Poster sessioner och poster priser var ett annat intresse under kongressen. Ett stort intresse visade också industrin inom området. Flera anordnade frukost-, lunchmöten och egna symposium under dagarna. Ett annat nytt grepp var "Daily News" vilket innebar att man visade direktsända highlights från kongressen på den stora bildskärm som var uppsatt i utställningen. MeaConsulting hade hand om projektledningen vilket innebar budget, ekonomi, sponsor och utställning, marknadsförening, sociala aktiviteter, sponsoraktiviteter och mycket mer
804